Welcome back : Guest Login
HOMEPAGE
ADD GAME
(11:50 PM)
{**}{** } SATTA KING
GALI 2
(12:30 PM)
{73}{ } SATTA KING
TAJ
(02:30 PM)
{52}{** } SATTA KING
UK SUPER
(04:05 PM)
{68}{** } SATTA KING
NAGPUR
(05:30 PM)
{29}{** } SATTA KING
FIROZABAD
(06:30 PM)
{**}{** } SATTA KING
FARIDABAD
(06:40 PM)
{73}{** } SATTA KING
GURU DELHI
(07:40 PM)
{76}{** } SATTA KING
GAZIABAD
(08:10 PM)
{11}{** } SATTA KING
MAYA PURI
(09:00 PM)
{60}{** } SATTA KING
PUNJAB
(09:30 PM)
{42}{** } SATTA KING
SITAPUR
(10:15 PM)
{**}{** } SATTA KING
GALI
(11:10 PM)
{01}{19 } SATTA KING
DESAWAR
(05:20 AM)
{86}{80 }
SATTA KING
[Offline]

14-Nov-2018 10:46:50 am

Date fix

14/11/2018

Advance.

1000/-

Gali and deswar.

Single Jodi single Jodi single Jodi.

Ask hi ash hai air dam pakka hai

Ask game pass Honda final hai.

Single short.((1))

Ask hoga Mahaka Dhaka after pass.

After pass.

14000/-

Ask call Karo aur nahi hoga Jan kabhi ask date fix hai


Kevin ho parmesan

Santa me San had jar

Ask contact Karo aur Jan pakka

Contact me

72539-48250
72539-48250

Ok

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

14-Nov-2018 10:46:13 am

Date fix

Advance.

1000/-

Gali and deswar.

Single Jodi single Jodi single Jodi.

Ask hi ash hai air dam pakka hai

Ask game pass Honda final hai.

Single short.((1))

Ask hoga Mahaka Dhaka after pass.

After pass.

14000/-

Ask call Karo aur nahi hoga Jan kabhi ask date fix hai


Kevin ho parmesan

Santa me San had jar

Ask contact Karo aur Jan pakka

Contact me

72539-48250
72539-48250

Ok

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 9:43:08 pm

Desawar desawar desawar deaawar


Aj hoga maha dhamka


Onlo desawar.


Afyer pass


10000/-


Aaj hi jpga dhamaka aur kabhi nhi

Isliye ham se contact me


Contact me

74670-94154


Ok

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 9:43:08 pm

Desawar desawar desawar deaawar


Aj hoga maha dhamka


Onlo desawar.


Afyer pass


10000/-


Aaj hi jpga dhamaka aur kabhi nhi

Isliye ham se contact me


Contact me

74670-94154


Ok

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 9:42:22 pm

Desawar desawar desawar deaawar


Aj hoga maha dhamka


Onlo desawar.


Afyer pass


10000/-


Aaj hi jpga dhamaka aur kabhi nhi

Isliye ham se contact me


Contact me

74670-94154


Ok

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 8:20:09 pm

Quote : Written By Raju on 13-Nov-2018 4:21:06 pm
F b
Gb
57 75
67 76
97 72
H
A 777
B 555

Jodi 75 palti
57 pass

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 7:33:08 pm

Quote : Written By Raju on 13-Nov-2018 4:21:06 pm
F b
Gb
57 75
67 76
97 72
H
A 777
B 555

Haruf pass+ jodi palat
Pass Pass

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 4:21:06 pm

F b
Gb
57 75
67 76
97 72
H
A 777
B 555

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 2:14:51 pm

GALI - & - DISAWER


Single = 95


06


88


15


Haruf

\\

555 - 666 - 888


✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 1:55:53 pm

Faridabad - & - GAZIABAD


Single = 53


50


60


73


Haruf

\\

000 - 999 - 333

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 1:43:39 pm

Fd - & - Gb = 45 { main }

spot = 46 - 25 - 48 - 98

Haraff = 5 - 6 - 8

&

• • • • & ¤¤ & • • • •
• • • • & ¤¤ & • • • •

&


Gali - & - Disawer

10 - 11 { main }

23 - 73 { spot }

Haruff

0 - 1 - 3

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 1:37:50 pm

Gali pass. 79
Desawar. 86

Aaj Bhi Hoga Mahaka

Jo log Shakti Mein Sab Kuch Haar nahi hai woh bhi call kare

Hamara game company Chali Gaye Gali aur Disawar ki jodiya milti hai

Gali and desawar

Hamare Paas call kare aur profit kamaye Judai Satyam sab

kuch Haar Gaya Hai Wo bhi call Kare Jo Log Kehte Hain


game pass nahi hoti koi call kare Aaj Hoga gali abd desawar dhamaka

After pass 10000/-

call me now

74670-94154

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 1:37:46 pm

Gali pass. 79
Desawar. 86

Aaj Bhi Hoga Mahaka

Jo log Shakti Mein Sab Kuch Haar nahi hai woh bhi call kare

Hamara game company Chali Gaye Gali aur Disawar ki jodiya milti hai

Gali and desawar

Hamare Paas call kare aur profit kamaye Judai Satyam sab

kuch Haar Gaya Hai Wo bhi call Kare Jo Log Kehte Hain


game pass nahi hoti koi call kare Aaj Hoga gali abd desawar dhamaka

After pass 10000/-

call me now

74670-94154

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 1:37:39 pm

Gali pass. 79
Desawar. 86

Aaj Bhi Hoga Mahaka

Jo log Shakti Mein Sab Kuch Haar nahi hai woh bhi call kare

Hamara game company Chali Gaye Gali aur Disawar ki jodiya milti hai

Gali and desawar

Hamare Paas call kare aur profit kamaye Judai Satyam sab

kuch Haar Gaya Hai Wo bhi call Kare Jo Log Kehte Hain


game pass nahi hoti koi call kare Aaj Hoga gali abd desawar dhamaka

After pass 10000/-

call me now

74670-94154

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 1:37:36 pm

Gali pass. 79
Desawar. 86

Aaj Bhi Hoga Mahaka

Jo log Shakti Mein Sab Kuch Haar nahi hai woh bhi call kare

Hamara game company Chali Gaye Gali aur Disawar ki jodiya milti hai

Gali and desawar

Hamare Paas call kare aur profit kamaye Judai Satyam sab

kuch Haar Gaya Hai Wo bhi call Kare Jo Log Kehte Hain


game pass nahi hoti koi call kare Aaj Hoga gali abd desawar dhamaka

After pass 10000/-

call me now

74670-94154

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 1:37:28 pm

Gali pass. 79
Desawar. 86

Aaj Bhi Hoga Mahaka

Jo log Shakti Mein Sab Kuch Haar nahi hai woh bhi call kare

Hamara game company Chali Gaye Gali aur Disawar ki jodiya milti hai

Gali and desawar

Hamare Paas call kare aur profit kamaye Judai Satyam sab

kuch Haar Gaya Hai Wo bhi call Kare Jo Log Kehte Hain


game pass nahi hoti koi call kare Aaj Hoga gali abd desawar dhamaka

After pass 10000/-

call me now

74670-94154

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 12:49:32 pm

{{ Fd - Gb - Gali - Desawer }}

57 - 07 - - {{ - main - }}

42 - 92


24


Haraff - 4 - 7 - 2

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 12:39:24 pm

~ •• Taj •• ~

\\

47 - 23 - 28

Haraff

//

7 - 3 - 8


✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


[Offline]

13-Nov-2018 12:16:27 pm

:::: - TAJ - ::::

TAJ ----- TAJ ----- TAJ

:::: - TAJ - ::::09 - 69 { Main }


44 - 94 { Spot }


06 - 26


Haraff


||


4 - 6 - 9


✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


Ash007 [Offline]
TOP GUESSER
12-Nov-2018 11:52:48 pm

DESHAWAR
0000 ANDR
000 BHR
00

✯✯✯✯✯
Reply Text
[ DOWN][Top]


Pages : First < 1 2 3 4 5 > Last